top of page

Forecasting a Broken Past

OFF-Biennále Budapest

September 27, 2017
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Fotók/Photos: Szigeti G Csongor

Forecasting a Broken Past*

Can Altay, Andy Holden, Nicoline van Harskamp, László Gergely, Kaszás Tamás, Katarina Šević

– Kurátor Soós Borbála

Megnyitó: szeptember 27, szerda 18:30 – 21:00 óráig

Helyszín: aqb Project Space, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50

Nyitvatartás: 2017. szeptember 28. – október 28.

                     hétfőtől – péntekig 10 – 18 óráig

                     szombaton 10 –15 óráig

Hogyan építsünk jobb közösségeket a jövő számára? Az elmúlt időkben politikai szókincsünk szavai kiüresedtek, jelentésük megváltozott, és a lehetőségük arra, hogy segítsék ezt a küldetést, megfogyatkoztak. A kommunizmus, a közösség, a civil társadalom, a részvétel, a fenntarthatóság és a „jobb jövő” fogalmaival rendre visszaéltek, ezért annyira korrupttá váltak, hogy manapság szinte használhatatlanok. Miként tudnánk innen előrelépni? Természetesen elhagyhatnánk ezeket a szavakat újakért cserébe, de a fürdővízzel a gyereket is kiöntenénk, megadóan félredobva a kemény küzdelmek hosszú történetét.

 

Alternatív megoldásként ez a kiállítás sajátos történelmi beszámolók segítségével gondolja át és ruházza fel új értelemmel az elhasználódott fogalmakat. Ahelyett, hogy újakat formálna, a kiállítás segíti bizonyos attitűdök felelevenítését.

 

Az egyes művészek munkái nagyobb kutatási projektek eredményei. Az elmúlt évszázad különböző történelmi mozgalmait használják kiindulópontként. Egy épületen, esetleg földterületen keresztül vizsgálják ezeket, és azon a közösségen keresztül, amelyhez tartozott. De olyan csoportok tagjai is előkerülnek, amelyeket közös elképzelések és koncepciók kapcsolnak össze. Ezeket az esettanulmányokat alaposan és részletesen vizsgálva a projektek értékes stratégiákat kínálnak. A múltbeli közösségek megváltoztak, a régi mozgalmakat elhagyták, küzdelmeik mégis valahogy relevánsak maradtak és jelen vannak kollektív emlékezetünkben. A művek nem a jól ismert utópisztikus példákat használják, nem a mindig címerre tűzött motívumokat erősítik, hanem gyakran inkább személyes anekdotákra és történelmi pillanatokra építenek.

 

A kiállításon szereplő változatos hangok olyan közösségekről szólnak, amelyek közös törekvéseken alapulnak. A különböző modernista utópisztikus, avantgárd, marxista, anarchista, vagy akár naiv tinédzser stratégiákról szóló beszámolók megosztása lehetőséget nyújt arra, hogy ezeket integráljuk a különböző kortárs gondolkodásmódokba. A közösségépítés nem más, mint kollektív küzdelem és megosztott idő eredménye, amelyben igazi tét rejlik.

 

*A kiállítás címe (Egy Elrontott Múlt Előrejelzése) Can Altay műve, aki azt javasolta, hogy „a mű a cím, szavak sorozata, fizikai jelenlét helyett”.

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Forecasting a Broken Past*


Can Altay, Andy Holden, Nicoline van Harskamp,
László Gergely, Kaszás Tamás, Katarina Šević
– Curator Soós Borbála

Opening: Wednesday, 27 September, 6:30 pm – 9:00pm

Venue: aqb Project Space, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50


Opening hours: 28 September – 28 October 2017
                          Monday – Friday 10 am until 6 pm
                          Saturday 10 am until 3 pm

How to build better communities for the future? In recent times, many once sincere words from our political vocabulary, helpful to this quest, have been emptied out of meaning and potential. Over time, the use and miss-use of concepts like communism, community, civil-society, participation, self-sus- tainability and ‘better future’, has resulted in their corruption until a point where they are almost unus- able. How then, can we go forward from here? We could, of course, abandon these words and invent new ones, but in so doing we risk losing the ideas – meekly tossing aside a long history of hard-fought struggles as a result.

Alternatively, this exhibition revisits these concepts through specific historical accounts, with a view to open out, shuffle, diversify and potentially even strengthen a new resilience in shaping thought and social experience today. Instead of forming new terms, the show will help to reclaim and push forward certain attitudes from our history.

The works by each of the artists are result of major research projects, and take various historical movements over the past century as their starting point. By looking at these case studies carefully and in detail – either through a building (or land) and the community it used to belong to; or a group of people who were in many ways connected to each other through shared ideas and concepts – the projects offer valuable strategies to take away. For one reason or another each of these communities have changed since and the past movements became abandoned, yet their struggles remain some - how relevant and present in our collective memory. The works step away from the few usual utopian suspects – the well known and heralded – the used and many times repurposed motifs, and instead often draw on personal anecdotes and intimate moments of history.

The multiple voices within the exhibition reflect on stories about communities that are formed through shared attitudes and aspirations. Sharing these accounts of various modernist utopian, avant-garde, Marxist, anarchist, or even naive teenage strategies provides an opportunity to transfer their energies into contemporary structures of thought.

Building a community is bound to be a continuous work of negotiation, a collective struggle, and a wager for time that is shared.

*The title of the exhibition is an artwork by Can Altay, who proposed "the work being a title, a sequence of words, rather than having a physical presence”.

bottom of page