Horváth Ádám

A munkáimban rejlő szándék, hogy személyes konfliktusokat, kétségeket és azok lehetséges megoldásait integráljam. Ereklyeként, kegytárgyként funkcionálnak a számomra, akár a testből kimetszett hús kanópusza. 

Hatalommal ruházom fel őket, melyek képesek önmagukba zárni, konzerválni kegyvesztett és száműzött gondolataimat, érzelmeimet.

 

Jelenlegi alkotói attitűdöm hívta életre a lírai magánmitológián alapuló vizuális nyelvezetet. 

Teátrális jeleneteket ábrázolok egy disztópikus világkép árnyékában, annak sötét romantikájával. 

Ebben a világrendben szembeszegülhetek a közösségvállalás akaratával, a közösséghez való tartozás szándékával. 

Ez a képesség mágikus transzformálásra ad lehetőséget, amellyel szociális és morális kérdéseket írhatok felül.

sdfg.jpg