top of page

KÜLDETÉSÜNK

Célunk: a tágan értett gondolkodás terének, egy interdiszciplináris szellemi alkotóközpontnak a fenntartása, amely

  • képes releváns megnyilatkozásokat tenni -kérdéseket fölvetni vagy akár válaszokat megfogalmazni- bármely (ismert vagy ma még ismeretlen) művészeti ág nyelvén. 

  • képes reflektálni globális nézőpontból lokális problémákra vagy lokális nézőpontból globális problémákra.

  • a folyamatos fluktuáció által kivonja magát a helyi nyelvi, kulturális, politikai és társadalmi meghatározottság alól,

  • közreműködik a kulturális javak eljuttatásában azok közönségéhez más távoli csomópontokkal kommunikál, 

  • a helyi közösség életében pedig aktív cselekvőként jelenik meg: környezetére hatással van, feléje mintákat közvetít.

  • környezettudatos gondolkodást képvisel és közvetít

bottom of page