top of page

Liquid Exhibition

FEBRUARY 11, 2017

photo © Rachael Allain

A Liquid című kiállítás olyan brit és magyar művészek munkáit helyezi egymás mellé, akik a film, a fotográfia és hang médiumán keresztül a víz motívumát állítják középpontba. A Liquid a bathi Cleveland Fürdőkben került először bemutatásra a Fringe Arts Bath 2016 Fesztivál keretében. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kiállítást Budapesten is bemutathatjuk, az Art Quarter Budapestben. A kiállítás kurátora a brit Laura Denning, az AQB korábbi rezidens művésze.

„Miért a Liquid cím? És miért pont a víz a kiállítás témája? A víz mint a klímaváltozás hatásainak mutatója, egy komoly téma, ez volt az egyik ok, amiért a kurátori koncepció vezérfonalául választottuk. Egyrészről természetszerűleg megjelennek a művekben a környezetvédelmi aggályok, de ezentúl számos más, nem kevésbé érdekes megközelítésben is bemutatják a víz különböző vonatkozásait. Vendég kurátorként pedig még egy célom volt. Nemrégiben, művészként magam is részt vettem az Art Quarter Budapest rezidencia programján, és e kiállítással azt is el szeretném érni, hogy tartós párbeszéd alakuljon ki a brit és magyarországi művészek között. A „Meleg víz“ című alkotásom, amit a Liquid kiállítás keretében bemutatok, rövid „mozgó-festményekből’’ álló sorozat, amely a termál fürdők közösségi, mégis érzéki tereibe enged betekintést.“

A 4 magyar kiállító művész: Gyurkovics Zita, Gryllus Ábris, Szabó Klára Petra és Mátrai Erik. Gyurkovics Zita egy dél-magyaroszági kis faluban nevelkedett, közel a horvát határhoz, ahol a határvonal és a Dráva párhuzamosan haladnak egymás mellett. Zita alkotásaiban e két vonal közti dinamikát vizsgálja, valamint ennek hatását az ottani közösségre. Gryllus Ábris nagyra törő, komplex témájú istallációkat alkot. A Liquidben több projektjéről készült videó, fotó és szöveges dokumentáció segítségével bevezetést nyerünk figyelemreméltó munkásságába. Szabó Klára Petra „Jégvirágok’’ című nagy méretű alkotásaiból válogatott össze egy sorozatot a Liquidre. Mottója Nikola Tesla-tól származik: „Ha az univerzum titkait akarod felfedezni, az energia, frekvencia és rezgések fogalmaiban kell gondolkodnod.“ Klára projektjének kiindulópontja a víz és a hozzá kapcsolódó elméletek. Mátrai Erik „A Vörös tenger kettéválasztása“ címmel egy monumentális, átjárható installációt hozott létre. Jelen kiállítás ennek dokumentációját mutatja be.

A kiállításban részt vevő brit művészek közül Laura Hopes a Plymouth Egyetem Coast Laboratóriumával együttműködve egy művészeti kísérletet valósított meg, amely felszínre hozza a hallgatóság tudatalatti fizikai és emocionális reakcióit. Ennek eredménye a „Tank“. Az oxfordi székhelyű „Városok és emlékezet“ projekt egy globális, környezeti zajok felvételén alapuló sound art alkotás, amely egyrészt bemutat egy helyszínt mai hangzó valóságában, de közben annak elképzelt, alternatív mását is prezentálja - újrakeverve a világot, adott időben egy hangzást hallatva. A Sound-Waves projektet a World Listening Day 2015 -ös témájára hozták létre, mely szintén a víz volt. Ez a világon fellelhető vizek hangjának egy kollektív újraképzelése. A világ különböző tájairól 38 hangművész küldte el vizes környezeti hangfelvételeit és ezek átdolgozásait, melyek most mind hallhatóak a Liquid kiállításon. Rachael Allain a Channel-szigetekról származik. Lencsével készült és lencse nélküli fotográfiát, optikai eszközöket, tudományos adatokat, mozgóképet, fényt és hangokat használ az alkotásaiban. Két filmje lesz látható a Liquid kiállításon, a Double Eclipse valamint a River Teigh című.


Kurátor: Laura Denning

A kiállítás időtartama:
2017. február 11. - 2017. február 24.

 

Megnyitó:
2017. február 11. szombat 19:00

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Liquid brings together UK artists and Hungarian artists whose work focuses on water through the media of film, photography and sonic work. Liquid was first exhibited at Cleveland Pools in Bath as part of Fringe Arts Bath 2016. It is with great pleasure that the exhibition now comes to AQB in Budapest. Curated by UK artist Laura Denning:

‘Why Liquid? Why water as a theme? Water as a marker of the effects of climate change is a powerful theme, and this is one of the reasons for choosing it as a curatorial thread.Environmental concerns are one way into this theme. There are, of course, many other ways in which artists bring water into their work and these other reasons are of great interest too. As a guest curator I have an ulterior motive! A practicing artist myself, I have sought to build on a recent residency at Art Quarter Budapest and am keen to generate a sustainable dialogue between artists in the UK and artists in Hungary. The work I will be showing in Liquid are a series of short ‘moving-paintings’ called Hot Water that takes the viewer into the sensuous yet public space of a geothermal baths’.

The 4 Hungarian artists are Zita Gyurkovics, Ábris Gryllus, Klára Petra Szabó and Erik Mátrai. Zita Gyurkovics grew up in a small village in South Hungary, next to the Croatian border. The southern borderline and the river (Dráva) formed an interesting parallel. Zita’s artworks investigate the dynamics of the two lines, and how this has affected the community there. Ábris Gryllus creates ambitious installations with complex themes. Video, photographic and textual documentation of some of his projects at Liquid will form an introduction to his impressive work. Klára Petra Szabó has created a series of large works called Frostworks, a selection of which will be on show at Liquid. “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” – Nikola Tesla.
Klára’s project starts with the water and theories connected to it. Erik Mátrai has produced a large, walk-through installation of the Parting of the Red Sea, and documentation of this project will form part of the exhibition.

The UK artists taking part include Laura Hopes who has been working with the University of Plymouth Coast Lab to enact an art experimentation, which draws on an audience’s physical and emotional responses to the sublime. ‘Tank’ is the result. Based in Oxford, Cities and Memory is a global field recording & sound art work that presents both the present reality of a place, but also its imagined, alternative counterpart – remixing the world, one sound at a time. Sound Waves is a project that celebrated and built on World Listening Day’s 2015 theme of water by presenting a collective reimagining of the sounds of water around the world. Thirty-eight sound artists from around the world submitted a field recording and reimagining of water somewhere in the world. These recording form part of Liquid. Rachael Allain is from the Channel Islands. She uses Lens and Lens Less Photography, Optical Devices, Scientific Data, Moving Image, Light& Sound in her work. For Liquid we will be screening two of her films – Double Eclipse, and River Teign.

 

Curator: Laura Denning

On exhibition:
February 11 - 24, 2017.

 

Opening:
February 11. 2017 Saturday 19:00

 

 

bottom of page