top of page
MOLNÁR Zsolt

A művészeti kutatásom tárgyát az ökológiai szintű kérdések műveszti reflexiója határozza meg. Olyan viszonyrendszerek megfigyelésével foglalkozom, melyekben a társadalom és az ökoszisztéma közötti kapcsolatokat és egymásrautaltságot vizsgálom. Ennek a komplex viszonynak számomra az egyik legérdekesebb részét az agrár szférában végbemenő technológia fejlesztések - mint a digitalizáció és az Internet of Things (IoT) - jelentették az utóbbi időszakban. Különösen izgalmas számomra, hogy a minket körülvevő természetes környezetbe milyen módon ékelődnek be különböző tudományos innovációk, azaz miként vagy meddig lehet fokozni az agrár kultúrában fellelhető mesterséges jelenlét hatását. Szemé-

lyes érintettségemen kívül ez témakör tágabb értelemben nemcsak aktuálpolitikai, de morálfilozófiai kérdéskör is egyben, amely globális szinten határozza meg a jelenünket és a jövőnket is.

 

Ahhoz, hogy vizuálisan definiáljam azt a társadalmi-ökológia rendszert, melynek a megismerésére és megértésére törekszem, ellentétpárokat hívok segítségül, 

melyek szerves részét képezik az általam megfigyelt tematikának is.

- Dimenzióanalízis: a 2D és a 3D közötti különbség

- Szerves és szervetlen anyagok közötti kapcsolatok

- Figuralitás és absztrakció

- Micro és macro minőségek ütköztetése

- Nyitott és zárt rendszerek között végbemenő folyamatok

- Kézművesség (kollázs-architektúrák) és ipari technológiák egyidejű alkalmazása

Screenshot 2021-12-02 at 19.31.06.png
bottom of page