top of page

Gábor Pintér: UNTITLED

March, 2021
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Fotók/Photos: Áron Weber

/ all images copyright and courtesy of the artist and aqb Project Space, Budapest and Everybody Needs Art, ENA Viewing Space /

Please scroll down for the English version↓↓↓
 

aqb Project Space
2021. március 8–május 1.

A kiállítás az ENA Everybody needs art és a Deák Erika Galéria együttműködésével jött létre. 

„A laza figurákat, a vicces vizuális elemeket és a szójátékokat éppen a posztformalista reflexió, vagyis a kép előállításának, a gondolat vizualizálásának folyamata emeli ki a parafrázis, a pastiche és a paródia regiszteréből, mert maga Pintér nagyon is komolyan veszi a kép- és a tér-építés festői folyamatát. Gondosan megtervezi hideg, kevert színharmóniáit, és mindig gondol a vonalak és a gesztusok térformáló hatására, valamint a motívumok percepciójának folyamatára is. Olyan, mintha Pintér abban a rendkívül komplex térben barangolna, ami a valóság és a megfestett kép között terül el, abban a térben, ami a látás (elvont) mezeje, amit egyszerűen vizualitásnak is nevezhetünk, hiszen leginkább képi jellegű entitások, percepciók, mentális képek, emlékképek, fantáziák és elképzelések töltik ki. Pintér Gábor így tulajdonképpen az elménk működésére reflektál, egyfajta új Szókratészként firtatja a megismerés működését, a pszichés és a mentális valóság természetét, és persze annak viszonyát a valódi természethez, a kézzelfogható világhoz.”

(Hornyik Sándor)

Kurátor: Bencze Péter

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Venue: aqb Project Space, Budapest

Date: March 8 – May 1, 2021

“The easy-going figures, the funny visual elements and puns are elevated from the registers of paraphrase, pastiche and parody by post-formalist reflection, that is, the process of the creation of the image, of the visualisation of the idea, as Pintér himself takes the painterly process of visual and spatial construction very seriously.

He carefully plans his cold, mixed colour harmonies and always takes the space-forming effect of lines and gestures into consideration as well as the perception of motifs.

It seems as though Pintér was roaming the remarkably complex space that lies between reality and the painted image, the space that is the (abstract) field of vision, which might as well be called visuality, as it is mostly filled by visual entities, perceptions, mental images, memories, fantasies and ideas.

Gábor Pintér essentially reflects on the way our mind functions and examines the way cognition works, the nature of psychological and mental reality and of course its relation to real nature and the tangible world.”

Sándor Hornyik - A Postformalist Journey in the Realm of Visuality_Gábor Pintér’s painting

 

Curator: Peter Bencze

Instagram: @gabor_painter , @aqbprojectspace , @everybodyneedsart

bottom of page