Szabó Kristóf - KristofLab

A rendszerváltás előtt 1988-ban Győrben születtem. 2016 óta tudatosan használom a KristofLab kifejezést, egy fajta brandként utalva az interdiszciplinaritásra és a médiaművészeti tevékenységemre. Mivel sokszor dolgozok csapatban vagy hozok létre közös munkákat, más alkotóművészekkel. Kísérletezem a művészeti műfajok közötti határok átléphetőségével. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem képgrafikus (2012), majd képzőművész-tanári diplomát (2013). 2011-ben Erasmus ösztöndíjjal Drezdában tanultam (Hochschule für Bildende Künste Dresden). 2019 és 2020 között pedig a Budapest Art Mentor programban vettem részt, ami Magyarország hiánypotló képzése. A Ziggurat Project tagja vagyok amely különböző társművészeti együttműködésekkel kísérletezik. 2015 óta rendszeresen dolgozok velük, főleg helyspecifikus kísérleti előadások kapcsán norvégiától a V4-es országokig.

Számomra az analitikus megfigyelés egyben képalkotási módszert is jelent. Munkáim alapját fotóim vagy videóim jelentik, amelyek egyfajta memóriabankként funkcionálnak, azonban ezeket időről időre újragondolom, transzformálom, és egy sajátos, olykor utópisztikusnak tűnő koncepcióba tömörítem. A környezet megfigyelése által létrejövő művek olyan esztétikai irányvonalat képviselnek, amin a különböző egymásra rakodó rétegek megváltoztatják a kiindulópont eredeti jelentéstartalmát. A hordozófelületek és anyagok – amelyekre eszközként a digitális képhiba, a tükröződés, a fény és a hang rakódnak – hozzák létre az olykor a műfaji határokat átlépő alkotásokat.

Munkáim főleg két meghatározó témát járnak körül, melyeknek alapköve az ember: a személy identitásával és annak lakókörnyezetével foglalkozik. Az ezen fogalmak köré csoportusoló kérdésfelvetések meghatározó alapja a szociális érzékenység. Olyan témákat ölel fel, mint az elidegenedés, az énkép torzulás, az ökológiai problémák.

Az installációkon, festő- és vetítővásznakon elénk táruló látvány interakciót, valódi kapcsolatot teremt a nézővel, és sokszor egy sajátos térélményt okoz. A helyspecifikus alkotások meghatározzák munkásságomat, a kiállító vagy performansz teret gyakran transzformálom át egy sajátos világgá.