Bolla Szilvia

A fotótechnikában rejlő absztrakciós lehetőségek, valamint a fotográfia installációval, illetve a szobrászattal való metszéspontjainak vizsgálata vezette érdeklődésemet a fotó, mint médium határterületei felé. Munkám középpontjában a fotografikus kép érzéki és ontológiai természetének vizsgálata áll. A fotográfiát taktilis médiumnak tartom, így az alkotási folyamat során elsősorban olyan fotografikus művek létrehozására törekszem, amelyeket később dinamikus installációs és nyomtatási stratégiákkal hozok helyzetbe. Mindez gyakran alapul a fényképezőgép használatát nélkülöző eljárásokra, így például a fotogram vagy a luminogram technikájára. Ezeket UV nyomtatással vegyítem, hővel formált plexiüvegen. Fotokémiai folyamatok, a fényérzékenység, a színkeverés, a szkennelés, valamint a kortárs fotografikus kép anyagiságának és struktúrájának vizsgálatán keresztül igyekszem egy sajátos rendszer megalkotására.


Exoskin_series,_UV_printed,_laser_cut,_t