Szücs András

Munkáimban elsősorban alapvető festészeti anyagok, gesztusok és a big-data korára leginkább jellemző vizuális minták kapcsolatát kutatom. Kiindulópontom egy olyan festői nyelv, melyben a konceptualista-minimalista logika a digitális képiség közhelyeivel keveredik: ennek segítségével a monumentális absztrakció alapelveit és módszereit próbálom újraértelmezni. Általában nagy méretben dolgozom; képeim többségét felnagyított vázlatokból építem fel, a digitális és kézzel rajzolt elemeket kombinálva. Ezzel a nagyítási módszerrel az eredeti rajzok elemi egyszerűségű formáit és a kisebb méret jellegzetes arányait szeretném megőrizni – célom egy olyan vizuális hatás elérése, ami a nyomasztó monotónia és az akadálytalan áramlás érzetét egyidejűleg képes a nézőben felkelteni: ugyanazt a kettős érzetet, ami az adatok folyamatos cseréjében létező tudatot, és ezt a tudatot megélő egyén jelenét leginkább meghatározza.