top of page

The Great Globe

May 18, 2019
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Fotók/Photos: Aron Weber

 Fotók/Photos: David Biro

 

 

 

Please scroll down for the English version↓↓↓


Megnyitó: 2019. május 18., 17 óra
A kiállítást megnyitja: Földes András, az Index újságírója

Kiállító művészek: Michael Blum, Borsos Lőrinc, Louise Drulhe, Esterházy Marcell, Vadim Fishkin, Kendell Geers, Malgorzata Goliszewska, Gróf Ferenc, Louis Henderson, Klara Hobza, Horváth Tibor, Felix Kiessling, Runo Lagomarsino, Paulo Moreira, Société Réaliste, Pavel Sterec & Vilém Duha

Kurátorok: Gadó Flóra és Heszky András

Grafika: Jákob Bálint

A kiállítás kiindulópontját James Wyld, 19. századi kartográfus és parlamenti képviselő által tervezett nagyszabású látványosság, a Great Globe adja. A Great Globe egy tizennyolc méter átmérőjű, „konkáv” földgolyó volt, amelyet a londoni Leicester Square-en állítottak fel, és amelynek a belsejében a látogatók egy négyemeletes lépcsőszerkezeten felsétálva csodálhatták meg a gipszből készült, méretarányos geográfiai jelenségeket, a glóbusz földrajzát. Az 1851-ben, a Londoni Világkiállítással egy időben megnyíló, több millió látogatót vonzó georáma bő egy évtizedig várta az érdeklődőket. Az évek alatt az építmény melletti galériákba Wyldék távoli eseményekről, így a krími háborúról, a Panama-csatorna építéséről szóló előadásokkal, északi-sarki és afrikai emberek életét megidéző diorámákkal, kiállításokkal próbáltak még több embert csalogatni. A hét évvel az első transzatlanti telegráfkábel előtt megnyílt Great Globe a kor planetáris fantáziáinak, a viktoriánus látványtársadalomnak, a modernség élményének ikonikus pillanatfelvétele.

Ezekből kiindulva, a The Great Globe kiállítás fő motívuma a glóbusszal való találkozás dramaturgiája, amelyet az alkotások kortárs tapasztalatokon keresztül közvetítenek. Huszonegyedik századi, de gyakran történelmi perspektívájú szituációkban fogalmazzák meg a kérdéseket: mit jelent amikor a saját környezetünkben fogadjuk be a „globálisat”? Milyen egyidejűségek, találkozási pontok, hálózatok jöhetnek létre távolságok között, illetve hogyan térképezhető fel ezeknek sajátos topográfiája? Hogyan tudjuk újraértelmezni a különböző történelmi, társadalmi, gazdasági jelenségeket a lokális tapasztalatokon keresztül? Hogyan viszonyuljunk az állandóan változó világhoz? Általánosságban: milyen látványt tár elénk ma a Föld? A szándékosan heterogén válogatás a nagyon személyes, performatív akcióktól, a kutatás-alapú, távolságtartóbb, konceptuális munkákig terjed, amelyek a posztkolonializmus, a klímaváltozás, a világkereskedelem, a digitális kapitalizmus és a kibertér összetett jelenségeit vizsgálják és hozzák közelebb a különböző mozgásokra, áramlásokra, interakciókra fókuszálva.

A kiállítás támogatói
Cseh Centrum, Francia Intézet, Koreai Kulturális Központ, Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzata, NKA, Absolut

A kiállítás megtekinthető 2019 május 18 és június 30 között
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 12:00 - 18:00

A kiállítás megnyitója az Aqb OPEN HOUSE programsorozat része.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

The Great Globe

Opening: 18th May, 2019, 5 pm
Opening speech by: András Földes, journalist of index

Participating artists: Michael Blum, Lőrinc Borsos, Louise Drulhe, Marcell Esterházy, Vadim Fishkin, Kendell Geers, Malgorzata Goliszewska, Ferenc Gróf, Louis Henderson, Klara Hobza, Tibor Horváth, Felix Kiessling, Runo Lagomarsino, Paulo Moreira, Société Réaliste, Pavel Sterec & Vilém Duha

Curators: Flóra Gadó and András Heszky

Graphic design: Bálint Jákob

The point of departure for this exhibition is the Great Globe, a spectacular attraction designed by 19th century cartographer and Member of Parliament James Wyld. It comprised a hollow globe eighteen metres in diameter, installed on London’s Leicester Square, containing a staircase four stories high, which the public could climb in order to view the geography of Earth modelled in plaster on its interior surface. Opened in 1851 to coincide with the Great Exhibition, the georama attracted several million visitors over the course of a decade. Throughout the years, inside the galleries adjoining the structure, Wyld and his team installed exhibitions and dioramas evoking the lives of Arctic and African peoples, as well as presentations on distant events, such as the Crimean War or the construction of the Panama Canal. Having opened before the laying of the first transatlantic telegraph cable, the Great Globe was an iconic snapshot of the era’s planetary fantasies, the Victorian society of spectacle and the general experience of modernity.

Based on all of the above, the leitmotif of our show, titled The Great Globe, is the dramaturgy of encounter with the globe, relayed through contemporary experiences by the exhibited artworks. Questions are raised in terms of twenty-first century situations, albeit often with a historical perspective: What are the implications of accommodating the ‘global’ in our own environment? What kinds of simultaneities, encounters and networks may be generated between distant points and how can the particular topography of these be mapped? How can we reinterpret diverse historical, social and economic phenomena through local experiences? How should we relate to the ever-changing world? In general: what kind of spectacle does the Earth offer today? The intentionally heterogeneous selection ranges from very personal, performative actions through research-based, distanced, conceptual works, exploring and bringing closer the complex phenomena of post-colonialism, climate change, world trade, digital capitalism and cyberspace with a focus on different movements, flows and interactions.

The exhibition is supported by: Czech Centrum, Institut Français de Budapest, Korean Cultural Center, National Cultural Fund, City Council of Budafok-Tétény 22nd District of Budapest, Absolut

The exhibition is on view between 18 May and 30 June
Opening hours: Monday - Friday 12 - 6 pm

The opening of the exhibition is part of the Aqb OPEN HOUSE event.

bottom of page