top of page

Wittgenstein

February, 2020

Fotók/Photos: Barnabás Neogrády-Kiss

Please scroll down for the English version↓↓↓
 


Megnyitó performanszok: Laura Rambelli, NOIMA

Az Art Quarter Budapest egy nagyszabású és tematikus, nemzetközi csoportos kiállítással jelentkezik az év egyik különleges napján, a február 29-i szökőnapon.
A logika, a nyelv, a képiség és a gondolkodás viszonyrendszerét minden bizonnyal egészen másképpen gondolnánk el a 20. századi bölcselet egyik legnagyobb hatású alakja, Ludwig Wittgenstein nélkül. Wittgenstein – az állandó javító szándék és az életút komoly kitérői miatt is – mindössze egyetlen filozófiai művét jelentette meg, a szó szoros értelmében az első világháború lövészárkaiban íródott fiatalkori opust, a Tractatus Logico-Philosophicust. Az 1918-ban befejezett Tractatus centenáriuma adta az ötletet a kiállítás kurátorának, Denise Parizeknek, hogy egy nemzetközi vándorkiállítás formájában mutassa be a wittgensteini gondolkodás és a kortárs képzőművészet néhány kapcsolódási pontját, az inspiráció sokrétű és több irányú lehetőségeit. A Magyarországon jól ismert, valamint itt először bemutatkozó nemzetközi alkotókat egyaránt felvonultató tárlat tehát többféle értelemben jár a nyomában a szenvedélyes európaiként aposztrofálható Wittgensteinnek, hiszen a bécsi Wittgenstein Házba szervezett első alkalom után az egykori Monarchia néhány kiállítóterét utazta és utazza be. 2019-ben Bulgáriában, Veliko Tarnovóban mutatkozott be nagy sikerrel az ottani helyi alkotókkal kiegészülő anyag. Ez egyfajta tiszteletteljes gesztusként is értelmezhető, hiszen a Paul Engelmann és Wittgenstein által az utóbbi nővére, Margarethe Stonborough számára tervezett egyedülálló villaépületben 1975 óta a bécsi Bolgár Kulturális Intézet található.Az utazó kiállítás idei helyszínei az art quarter budapest majd pedig Belgrád, a turné a tervek szerint 2021-ben Temesváron ér véget az európai kulturális fővárosi programok keretében a Muzeul de Artában.

Ludwig Wittgenstein a filozófiának és különösen az úgynevezett katedrafilozófiának olykor radikálisan hátat fordító legendás személyiség is volt, művészetrajongó tudós, aki nagypolgári létét feladva állt például a bizonyos perspektívából a világ végének számító helyen általános iskolai tanítónak, s egyaránt alkalmazta a korabeli pedagógia legprogresszívabb módszereit és mindennek az ellenkezőjeként a nádpálcás nevelést.
A kiállítás e kettősségek szellemében és a legkülönfélébb képzőművészeti médiumok és témák mentén szerveződik: a személytelennek tűnő bölcseleti tézisek és a személyesség, a nyelv és a hallgatás, a kommunikáció és az értetlenség, a manuális munkamódszerek és a digitális képek, festmények és installációk, szobrok és filmek, humor és pátosz összjátékában. A megnyitó egyúttal két performansz bemutatója is, az olasz Laura Rambelli és a román NOIMA csoport performanszát láthatják mindazok, akik a szökőnap délutánjának, koraestéjének programjai közül az Art Quarter Budapestet választják.

A kiállítás nem a wittgensteini filozófia katalógusszerű bemutatására vállalkozik, ilyesmit nem is tehetne komoly szándékkal, és nem pusztán a Wittgenstein írásai által inspirált képzőművészeti irányzatokat, mint például a minimalizmus és konceptualizmus óhajtja számba venni. Hanem ötletek, gondolatok, víziók értelmezéseiként és egyúttal kidolgozásaiként tekint önmagára, egy lépésről-lépésre változó, nyelvek és kultúrák dinamikájában alakuló laza összefüggésrendszerre, amely egyaránt kedvet nyújt a wittgensteini szövegek tanulmányozásához, és megmutatja a kortárs képzőművészet elgondolkodtató és örömöt adó játékterét.

A kiállítás 2020. február 29 és árpilis 19 között tekinthető meg. Nyitva tartás: kedd - péntek 14:00 - 18:00

Támogatók: BKA Kunst, Österreichisches Kulturforum Budapest, ICR Budapest, Italian Embassy Budapest, Katona Borház, Michaela Stock Galerie, 12-14 contemporary

http://pogmahon.com/exhibitions/wittgenstein-2020-aqb/

Kiállító művészek: Zarko Aleksic, Christa Bartesch, Mandarina Brausewetter, Oscar Cueto, Forgács Péter, Maria Grün, Halász Péter Tamás, Ágnes Hamvas & Hubert Hasler, Michael Koch, Yukika Kudo, Kútvölgyi-Szabó Áron, Valentina Lapcheva, Vlado Martek, Svetlana Mircheva, Virgilius Moldovan, Eva-Maria Schartmüller, Robert Reszner, Tóth Márton Emil, Várnai Ágnes, Borjana Ventzislavova, Franz Wassermann

Kurátor: Denise Parizek

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opening: 29 February, 2020 Saturday 6 pm
Venue: aqb Project Space
Opening performances: Laura Rambelli, NOIMA

On 29 February 2020, Art Quarter Budapest presents a high-scale, thematic group exhibition focusing on the work of Ludwig Wittgenstein. It is safe to say that our concepts of logic, language and image as well as their correlations would look fundamentally different without one of the most influential thinkers of the 20th century, that of Ludwig Wittgenstein. Owing to constant proofreading and rewriting, as well as the detours of his oeuvre, Wittgenstein published only one of his philosophical works, the Tractatus Logico-Philosophicus: an early opus that was literally scribbled down in the trenches of the First World War. This book, finished in 1918, inspired Denise Parizek, the curator of this exhibition to present some of the intersecting points of wittgensteinian philosophy and contemporary artistic practice in the form of a travelling exhibition. The exhibition, featuring internationally established artists and ones making their debut, can be said to follow the footsteps of the Austrian philosopher, since after its first show organized in the Haus Wittgenstein in Vienna, it travels between the exhibition spaces of the former Monarchy. In 2019, the collection (expanded with the works of local artists) was presented in Veliko Tarnovo in Bulgaria to great acclaim. This could be seen as an homage, because the unique villa designed by Paul Engelmann and Wittgenstein for Margarethe Stonborough gives home to the Bulgarian Cultural Institute since 1975.
This year the locations of the travelling exhibition are Budapest and later Belgrade. The tour is expected to end in 2021 in Timișoara, Romania where the works are going to be exhibited in the Muzeul de Artă within the framework of the European Capital of Culture programme.


Ludwig Wittgenstein was a legendary personality famous for radically turning his back to traditional, ex cathedra philosophy; an art connoisseur scientist; someone who gave up his bourgeois existence to become an elementary schoolteacher at the end of the world, practicing the most progressive pedagogical methods and disciplinary caning simultaneously.
In order to reflect upon this duality, this exhibition is structured along the lines of the most diverse themes and media of fine art: personality and seemingly impersonal philosophical theses, language and silence, communication and noise, manual working methods and digital images, paintings and installations, sculptures and movies, humor and pathos. The opening of the exhibition is in fact a double event: those visitors, who decide to spend the last afternoon of February in the Art Quarter Budapest have the chance to experience the performances of the Italian Laura Rambelli and the NOIMA Group from Romania.


The intention of the exhibition is not to present a catalogue of the Wittgensteinian philosophy, nor does it aim to enlist Wittgenstein-inspired artistic movements such as minimalism and conceptualism. It defines itself as an interpretation of ideas, thoughts and visions, as well as their artistic embodiment; a gradually developing loose network of languages and cultures, which is able to inspire the study of the texts of Wittgenstein, and to present the inspiring and fulfilling playground of contemporary fine art.

On view: 29 February - 19 April, 2020
Opening hours: Tuesday - Friday 2-6 pm

Supported by BKA Kunst, Österreichisches Kulturforum Budapest, ICR Budapest, Italian Embassy Budapest, Katona Winehouse, Michaela Stock Galerie, 12-14 contemporary

http://pogmahon.com/exhibitions/wittgenstein-2020-aqb/

Exhibiting artists: Zarko Aleksic, Christa Bartesch, Mandarina Brausewetter, Oscar Cueto, Péter Forgács, Maria Grün, Péter Tamás Halász, Ágnes Hamvas & Hubert Hasler, Michael Koch, Yukika Kudo, Áron Kútvölgyi-Szabó, Valentina Lapcheva, Vlado Martek, Svetlana Mircheva, Virgilius Moldovan, Eva-Maria Schartmüller, Robert Reszner, Márton Emil Tóth , Ágnes Várnai, Borjana Ventzislavova, Franz Wassermann

Curator: Denise Parizek

bottom of page