Zsófia Keresztes

Jellemzően tárgy-együttesekben gondolkozom, mely elemeinek összeolvasásával általában egy fiktív történet bontakozik ki. Az egyes darabok minden esetben egy külön rendszer összetevőit képezik, és szoros viszonyban állnak egymással. 

 

A készülő tárgyakra ösztönösen alakuló organizmusokként tekintek, melyek hivatkozásokat keresnek létezésük igazolására, ezáltal olyan elmúlt művészettörténeti korokból, motívumokból vagy valós történetekből, aktuális hírekből  táplálkoznak melyekhez valamilyen formában  kapcsolódni tudnak. Így az installációk folytonos asszociációk mentén épülnek fel. Ezek végső tartalmát és formáját erősen meghatározzák a hozzájuk felhasznált alapanyagok, melyek legtöbbször hulladék papírdarabok,  illetve a mindennapokban használt különböző elektronikus eszközök (laptopok, led televíziók, Iphone- ok) kartondobozai, csomagolásai.

 

A papír sérülékenysége fontos számomra, e tulajdonságát párhuzamba állítom az általunk használt eszközök  és digitálisan tárolt információk törékenységével. 

 

A csomagolásokon megjelenő szöveges tartalmak, mind-mind a bennük egykor rejlő eszköz tulajdonságait ismertetik. Ezekre a szövegekre  olyan kódokként tekintek melyek sok-sok év múlva talán nehezen értelmezhetővé válnak. E gondolat mentén továbbhaladva jelenítettem meg a különböző dobozokat hamis régészeti leletként. A kész objektek hasonlatossá válnak egy a régmúltból előkerült, a nagy egészről (időben is) levált, értelmét és funkcióját vesztett cserépdarabokhoz, vagy a múzeumok vitrinjeiben bemutatott megkövesedett fosszíliákhoz.  A látszólag üres tárgyak öntőformaként várják, hogy megtöltsék őket tartalommal, rekonstruálva a belőlük kiragadott értelmet. Nem feltétlenül az eredetileg kódolt jelentés kinyerése, megfejtése a cél, hanem a tartalom kibővítése.  A dobozok zárva maradnak és a rájuk rakódott föld és üledék, termőtalajt biztosít az új organizmusoknak. A masszából törékeny "papírhulladék"növények levelei bontakoznak ki, mint egy új értelmezési lehetőség, vagy jelentés. 

Zsofia Keresztes